6

Można przebywać tylko w JEDNYM pokoju naraz - jeśli chce się dołączyć do innej gry, należy poinformować o tym pozostałych graczy słowami <wychodzi>.
star-14.png
star-17.png
star-13.png
rady-12.png