1

To co robi postać w danym momencie wpisywane jest w znaki <>

<Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.>

Jan Parandowski, Mitologia
rada2.png

To co robi postać w danym momencie wpisywane jest w znaki <>

Jan Parandowski, Mitologia, s. 119