Jak konsumpcja wykorzystuje boskość?

Czy boskość ma przepis?

Czy przyjemność powstaje w laboratoriach?